برای ثبت نام ابتدا یکی ازبسته ها را انتخاب نموده و با کلیک روی دکمه ” ثبت نام”  مراحل خواسته شده رابرای ثبت نام دنبال کنید

زودهنگام
790 هزارتومان / قبل از15 بهمن1397
 • شرکت درجلسات،پانل ها و میزگردها
 • استفاده ازکارگاه های آموزشی و راهبردی
 • دریافت‌گواهینامه‌معتبرباامضاء‌ولوگوی‌ارگان‌های ذیربط
 • پذیرایی‌ها و ناهار
 • دریافت گیفت و کیت کامل کنفرانس
استاندارد
890 هزارتومان / بعداز15بهمن1397
 • شرکت درجلسات،پانل ها و میزگردها
 • استفاده ازکارگاه های آموزشی و راهبردی
 • دریافت‌گواهینامه‌معتبرباامضاء‌ولوگوی‌ارگان‌های ذیربط
 • پذیرایی‌ها و ناهار
 • دریافت گیفت و کیت کامل کنفرانس
پکیج VIP
1/200هزارتومان / فقط 50 نفر
 • استفاده از پکیج کامل کنفرانس سفردیجیتالی
 • دریافت لوح ویژه رویداد
 • اعلام نام ودریافت لوح از دست بزرگان هتلداری ایران و جهان
 • دریافت گواهینامه اورژینال رویداد
 • دریافت گواهینامه فوق العاده معتبردانشگاه EITDigital آلمان
 • استفاده از صندلی های VIP جلوی سالن در کنارمقامات
 • برخورداری از تخفیف ۲۰ درصدبرای حضور دردومین کنگره صنعت رستوران