ثبت نام VIP

فقط 50 نفر اول می توانند ثبت نام کنند و بدیهی است پس از تکمیل ظرفیت، ثبت نام غیرفعال می شود.
  • قیمت: 1,200,000 تومان